Nedsunken forfod

Fra naturens hånd er vi udstyret med en lille bue på tværs af forfoden. Denne bue medvirker til, at vi kan have et fjedrende afsæt, når vi går og løber. Hvis denne bue ikke er tilstede, bliver afsættet mere hårdt og går direkte hen over ledhovederne på mellemfodsknoglerne. Derved bliver trykket, fra knoglerne ned på huden og underlaget, meget større.
Hudens naturlige reaktion på en sådan overbelastning er, at den begynder at fortykke sig. Derved opstår der hård hud.

Årsag

Der kan være flere årsager til en nedsunken forfod.
Gravide kvinder vil i en periode veje meget i forhold til deres normalvægt, hvilket øger belastningen på foden.
Overvægt i al almindelighed medfører øget belastning af forfoden.
Tungt arbejde øger ligeledes belastningen på foden og forfoden i særdeleshed.
Brugen af sko med høje hæle gør, at hele kropsvægten kommer til at hvile på forfoden, hvilket den slet ikke er beregnet til.
Disse belastninger kan medføre, at forfodens muskulatur og sener forlænges, hvorved de ikke længere er stramme nok til at opretholde forfodens tværbue.

Behandling og forebyggelse

Da den lille tværgående bue dannes ved hjælp af små muskler og sener i foden, er det meget vigtig at genoptræne disse muskler ved at lave fodøvelser.
Jeg kan afhjælpe evt. gener ved en nedsunken forfod ved hjælp af en fodbehandling, hvor jeg fjerner den hårde hud og ligtorne. Men hvis denne behandling er den eneste der modtages, vil det fortsatte tryk fra de nedsunkne fodrodsknogler medføre, at den hårde hud og ligtornene gendannes efter kort tid.
Ønskes der et bedre og længerevarende resultat, kan jeg fremstille et aflastende og støttende fodindlæg.