Delbehandling

Indlæg

1100 - 1500 kr

Fejlstillinger i fødderne giver en forkert gangafvikling. Et individuelt fremstillet indlæg kan virker aflastende, støttende, korrigerende og optrænende.
Inden fremstillingen af indlæggene laver jeg forskellige undersøgelser bl.a. analyse af din gang og dine fødder, dette gør jeg ved hjælp af et helt unikt scanningssystem, der bl.a. viser fodens trykfordelig, gangafvikling og kroppens balance. På baggrund af disse analyser vil jeg vurdere hvilken type indlæg du har brug for.
Valg af korrekt fodtøj sammensat med et par individuelt fremstillede indlæg kan både rette ubalancer samt afhjælpe og forebygge problemer. Resultatet bliver, at du både går og løber mere hensigtsmæssigt og kan mindske evt. dannelse af hård hud og ligtorne.

For mere information og bestilling kontakt mig her